Vi är ett IT-konsultbolag som strävar efter att ge våra kunder personlig service inom alla
områden som rör IT. Vi vänder oss främst mot mindre och medelstora företag som inte
önskar driva någon egen IT-avdelning, men även till större företag som är i behov utav
konsulthjälp inom områden där vi har spetskompetens.


Målsättning
Att skapa långsiktiga relationer med våra kunder där kunden har en leverantör, ett nummer
att ringa när problem uppstår.

Nöjda kunder
Vi har idag drygt 150 aktiva kunder som väljer att använda oss som leverantör. Vissa köper
bara produkter och tjänster, andra har valt att ha oss som total-leverantör och lägga hela
infrastrukturen i våra händer för att ägna sig åt sin kärnverksamhet. Vi har även företag med
en egen IT-avdelning som utnyttjar oss som externa konsulter vid behov av vår komptens.